Troy Baker

Pre tento profil momentálne nemáme preloženú biografiu. Napíšte nám, ak sa chcte podieľať na dopĺňaní informácií. Užívateľské práva Vám potvrdíme. :-)

Posledný projekt:
Prvý projekt:
  • Filmy/Seriály: 11
  • Zobrazenia: 4
Film Lego DC Super hrdinovia: Flash Batman / Bruce Wayne (voice) 2018-02-13
Film LEGO DC Comics Super Heroes: Justice League - Gotham City Breakout Batman (voice) 2016-06-21
Film Batman Unlimited: Mechs vs. Mutants The Joker (voice) 2016-08-30
Film Batman: The Telltale Series Bruce Wayne/Batman 2016-08-02
Film LEGO DC Comics Super Heroes: Justice League vs. Bizarro League Bruce Wayne/Batman and Batzarro (Voice) 2015-02-10
Film LEGO DC Comics Super Heroes: Justice League: Attack of the Legion of Doom! Batman (voice) 2015-08-25
Film Batman: Assault on Arkham The Joker (voice) 2014-08-12
Film LEGO DC Comics Super Heroes: Batman: Be-Leaguered Batman / Bruce Wayne (voice) 2014-10-27
Film BioShock Infinite Booker DeWitt 2013-03-26
Film Dear Dracula Additional Voices (voice) 2012-10-16
Film Call of Duty: Modern Warfare 2 PFC Joseph Allen (voice) 2009-01-10