Stefan Kapičić

Pre tento profil momentálne nemáme preloženú biografiu. Napíšte nám, ak sa chcte podieľať na dopĺňaní informácií. Užívateľské práva Vám potvrdíme. :-)

Posledný projekt:
Prvý projekt:
  • Filmy/Seriály: 4
  • Zobrazenia: 7
Film Deadpool 2 Piotr Rasputin / Colossus (voice) 2018-05-15
Film Deadpool Piotr Rasputin / Colossus (voice) 2016-02-09
Film We Will Be the World Champions Dragan Kapičić 2015-02-26
Film Big Miracle Yuri 2012-02-02