Vicki Davis

Pre tento profil momentálne nemáme preloženú biografiu. Napíšte nám, ak sa chcte podieľať na dopĺňaní informácií. Užívateľské práva Vám potvrdíme. :-)

Posledný projekt:
Prvý projekt:
  • Filmy/Seriály: 7
  • Zobrazenia: 8
Film Coco Additional voices (voice) 2017-01-05
Film Kniha života Additional Voices (voice) 2014-10-01
Film I Love You, Man Zooey's Friend 2009-03-20
Film A Time for Dancing Juilliard Check in Girl 2002-09-06
Film Cherry Falls Heather 2000-08-25
Film Mighty Joe Young Cabriolet Girl 1998-12-25
Film Eat Your Heart Out Denise 1997-01-01