Rachel Ward

Pre tento profil momentálne nemáme preloženú biografiu. Napíšte nám, ak sa chcte podieľať na dopĺňaní informácií. Užívateľské práva Vám potvrdíme. :-)

Posledný projekt:
Prvý projekt:
  • Filmy/Seriály: 8
  • Zobrazenia: 7
Film Králik Peter Josephine Rabbit (voice) 2018-02-07
Film The Ascent Patricia 1994-09-15
Film Christopher Columbus: The Discovery Queen Isabella 1992-08-21
Film Double Jeopardy Lisa Burns Donnelly 1992-11-21
Film And the Sea Will Tell Jennifer Jenkins 1991-04-24
Film Against All Odds Jessie Wyler 1984-03-02
Film Dead Men Don't Wear Plaid Juliet Forrest 1982-05-21
Film Sharky's Machine Domino 1981-12-18