Ruth Chiang

Pre tento profil momentálne nemáme preloženú biografiu. Napíšte nám, ak sa chcte podieľať na dopĺňaní informácií. Užívateľské práva Vám potvrdíme. :-)

Posledný projekt:
Prvý projekt:
  • Filmy/Seriály: 3
  • Zobrazenia: 9
Film Prvý kontakt Chinese Scientist 2016-11-10
Film Cheech Oriental Singer 2006-09-10
Film Rollerball Red Team Player 2002-02-08