Bineyam Girma

Pre tento profil momentálne nemáme preloženú biografiu. Napíšte nám, ak sa chcte podieľať na dopĺňaní informácií. Užívateľské práva Vám potvrdíme. :-)

Posledný projekt:
Prvý projekt:
  • Filmy/Seriály: 3
  • Zobrazenia: 8
Film matka! Protester #2 (uncredited) 2017-10-19
Film Prvý kontakt Sudanese representative 2016-11-10
Film Warm Bodies Sunset Corpse 2013-01-31